PDF Cracking the SSAT & ISEE 2019 - Princeton Review

Discussion in 'SSAT & ISEE' started by ebook4u, Mar 9, 2022.

 1. ebook4u

  ebook4u Administrator

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Cracking the SSAT & ISEE 2019 - Princeton Review

  Cracking the SSAT and ISEE của Princeton và Barron's SSAT/ISEE cung cấp cho các ứng viên cái nhìn tư duy, đa chiều, tập trung vào cách giải quyết bài tập thực tế trong SSAT thay vì chỉ truyền dạy các bài học lý thuyết.
  Nội dung sách bao gồm:
   các bài luyện tập SSAT full test
   Tài khoản học trực tuyến với phần ôn tập và kiểm tra cho từng phần
   Thông tin được cập nhập mới nhất về SSAT và ISEE
   Bài đánh giá nhận định về phần Toán thường xuất hiện trong SSAT và ISEE
   Bộ câu hỏi thực hành chung cho tất cả các đối tượng ở mọi trình độ
   
  pdf : (Document points : 0 ) : You need to to download the documents

Share This Page